Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

slepa
9309 5b2c 500
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
slepa
9505 1b05
Reposted fromkfiati kfiati viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 13 2015

1961 4e82 500
Reposted fromstfn stfn viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
slepa
2565 c2a2
slepa
4532 4d80
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
slepa
4391 be77 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9572 62b2
slepa
Reposted fromvolldost volldost viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
slepa
5298 45cf
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
slepa
slepa
0363 ed32
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
slepa
9243 34ea
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viaaffia affia
slepa
Reposted frombukoz bukoz viaLeMightyMustache LeMightyMustache
slepa
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaaffia affia
slepa
0320 95d3
Reposted fromczinok czinok viaLeMightyMustache LeMightyMustache

June 11 2015

slepa
6780 c2c2 500
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mother-fricking-sorcerer:
Did you just make a character selection menu out of plastic cups???
Soup needs more of this
slepa
0118 c8c6
Reposted fromtichga tichga viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
slepa
3839 52b1 500
slepa
Miej 7 lat, chodź do podbazy. 
Inne dziecko kradnie Ci kredki z piórnika, zacznij pałać do niego nienawiścią.
Dowiedz się, że gówniak, który ukradł Ci Twoje ulubione, niełamiące się kredki ma epilepsję.
Zacznij czuć chorą nienawiść do wszystkich epileptyków.
Zechciej się zemścić na całej ich populacji.
Obmyśl genialny plan.
Postanów sobie studiować medycynę, chciej zostać neurologiem.
Ucz się od tego momentu najlepiej jak możesz. 
Idź na studia medyczne, ukończ je z wyróżnieniem. 
Odkryj skuteczny sposób na wyleczenie epilepsji.
Jeździj po całym świecie dając wykłady jak radzić sobie z chorobą.
Zdobywaj zaufanie epileptyków na całym świecie.
Na Twoje panele zaczynają się zjeżdżać ogromne ilości chorych, ufają Ci, jesteś epileptycznym guru. 
Miej zaplanowane przemówienie na stadionie mieszczącym 100 tysięcy osób. 
Wszystkie miejsca zarezerwowane.
Poczuj, że to ten moment, moment zemsty.
Zacznij przemawiać.
Wyjaw swoją, przez tyle lat skrywaną nienawiść do epileptyków. 
Odpal wszystkie możliwe światła na stadionie w trybie stroboskopowym.
Patrz jak 100 tysięcy osób dostaje ataku padaczki. 
Pomyśl, że jeszcze nigdy nie widziałeś tak rozsynchronizowanej meksykańskiej fali.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl